- Hide menu

04.11.2017 r., Polowanie hubertowskie

Pierwsza sobota listopada – czyli Polowanie Hubertowskie. Ze względu na dużą liczbę myśliwych, aby nie spłoszyć zwierzyny odgłosami odprawy, Łowczy Stanisław Dudek zarządził jej przeprowadzenie na Alei Lipowej w Gołoszycach w sporej odległości od lasu. Prezes Eugeniusz Dreger powitał 39 myśliwych w tym gości: Tomasza Marcinowskiego – prezesa Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Ostrowcu i zarazem członka ORŁ w Kielcach, kolegów Marka Kuzkę i Dariusza Kuterę z KŁ „Jarząbek” oraz naganiaczy i łowisko.

Mimo dużej ilości myśliwych łowczy sprawnie poprowadził polowanie w lesie w rejonie Gołoszyc i Stanisławowa. W ostatnim miocie naganiacze wypchnęli na linię myśliwych watahę dzików. Dwa strzały okazały się celne – do jednego warchlaka. Na pokocie znalazł się 1 dzik, 2 lisy i 1 zając. Prowadzący wręczył medal Króla Polowania koledze Józefowi Rychcie oraz odznaczył kolbą kukurydzy myśliwego – hodowcę kol. Marka Kuzkę.


Kol. Prezes przeprowadził ślubowanie 4 myśliwych: Juliana Budzińskiego, Krzysztofa Chlewickiego dla których wprowadzającym był kol. Stanisław Dudek oraz Marka Kolatorowicza i Sławomira Zieję dla których wprowadzającym był kol. Grzegorz Domagalski.

Zgodnie z tradycją oddano salwę honorową dla uczczenia kolegów, którzy odeszli „Krainy Wiecznych Łowów”.


Na zakończenie prezes zaprosił wszystkich uczestników polowania na biesiadę myśliwską do restauracji „Panorama” po pozostawieniu broni w domach. Podczas biesiady wśród dań królował dzik pieczony w całości w piecu.

tekst: E. Dreger, zdjęcia: Ł. Dziekan.

error: Zawartość chroniona!