- Hide menu

06.12.2022 r., Myśliwska Paczka dla podopiecznych SOSW w Jałowęsach


Zgodnie z tradycją myśliwi Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięli udział w kolejnej edycji akcji charytatywnej „Myśliwska paczka”, której celem jest wsparcie socjalne placówek opiekuńczo-wychowawczych.

„Myśliwska paczka” to świąteczna akcja skierowana do wszystkich kół łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Koła same wybierają placówki, które chcą wesprzeć, a z ich przedstawicielami ustalają listę najpotrzebniejszych rzeczy, które znajdą się w paczkach. Beneficjentami akcji są domy dziecka, domy samotnej matki, domy opieki dla seniorów lub tym podobne placówki.

Tym razem, w dniu Św. Mikołaja, przedstawiciele HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak co roku, odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowęsach, który znajduje się na terenie obwodu łowieckiego nr 81, dzierżawionego przez Koło.

Także i w tym roku prezent ufundowany przez myśliwych był wcześniej uzgodniony z dyrekcją placówki w dostosowaniu do aktualnych potrzeb podopiecznych. W tym roku prezentem był wielofunkcyjny stół do gier, pozwalający rozgrywać partie bilarda, piłkarzyków bądź cymbergaja.

Formalnego przekazania zmontowanego i gotowego do zabawy stołu wraz życzeniami świątecznymi na ręce Pani Renaty Foremniak, Dyrektorki Ośrodka, dokonał Eugeniusz Dreger – Prezes Koła w towarzystwie Stanisława Dudka – Łowczego i Łukasza Dziekana – myśliwego. W ramach podziękowania myśliwi otrzymali prześliczne stroiki świąteczne przygotowane przez podopiecznych ośrodka.

Koło przekazało również worek kukurydzy do wykorzystania na potrzeby dokarmiania zwierzyny pojawiającej w otoczeniu ośrodka. Kukurydza wykorzystana na podsyp będzie służyć dokarmianiu zwierzyny drobnej, głównie kuraków polnych, ułatwiając jej przetrwanie w okresie zimowym. Dla wychowanków ośrodka będzie to uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, możliwość samodzielnego udziału w działaniach ekologicznych i obserwacje zwierzyny.

error: Zawartość chroniona!