- Hide menu

09.12.2021 r., Mikołaje w zielonych kapeluszach

Myśliwi Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięli udział w kolejnej edycji akcji charytatywnej „Myśliwska paczka”, której celem jest wsparcie socjalne placówek opiekuńczo-wychowawczych.

„Myśliwska paczka” to świąteczna akcja skierowana do wszystkich kół łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Koła same wybierają placówki, które chcą wesprzeć, a z ich przedstawicielami ustalają listę najpotrzebniejszych rzeczy, które znajdą się w paczkach. Beneficjentami akcji są domy dziecka, domy samotnej matki, domy opieki dla seniorów lub tym podobne placówki.

W dniu 9 grudnia 2021 r. przedstawiciele HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowęsach, który znajduje się na terenie obwodu łowieckiego nr 81, dzierżawionego przez Koło.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowęsach to istniejąca od 1973 roku placówka, sprawująca obecnie opiekę nad 40 podopiecznymi. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wychowankowie Ośrodka to dzieci i młodzież, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych, biednych lub patologicznych.

W latach poprzednich myśliwi przekazywali dla podopiecznych ośrodka różny sprzęt sportowy. Każdorazowo zakupy były konsultowane z kierownictwem placówki, aby jak najlepiej trafić w potrzeby i wymagania podopiecznych ośrodka. W tym roku uzgodniono, że będą to hulajnogi. Uroczystego przekazania zmontowanych już hulajnóg wraz życzeniami świątecznymi na ręce Renaty Foremniak, Dyrektorki Ośrodka, dokonał Eugeniusz Dreger – Prezes Koła w towarzystwie Stanisława Dudka – Łowczego, Grzegorza Domagalskiego – Skarbnika, Waldemara Chwistka – Sekretarza i Łukasza Dziekana – myśliwego.

W ramach podziękowania myśliwi otrzymali prześliczne stroiki świąteczne przygotowane przez podopiecznych ośrodka.

Nie był to jednak jedyny prezent przekazany tego dnia. Koło przekazało również worek kukurydzy do wykorzystania na potrzeby dokarmiania zwierzyny pojawiającej w otoczeniu ośrodka. Kukurydza wykorzystana na podsyp będzie służyć dokarmianiu zwierzyny drobnej, głównie kuraków polnych, ułatwiając jej przetrwanie w okresie zimowym. Dla wychowanków ośrodka będzie to uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, możliwość samodzielnego udziału w działaniach ekologicznych i obserwacje zwierzyny.

Jest to kontynuacja wspólnych działań prośrodowiskowych myśliwych oraz dzieci i młodzieży. Zanim pandemia wymusiła ograniczenie pewnych działań, członkowie Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” wspólnie z młodzieżą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach przeprowadzili w 2019 r., w ramach obchodów Dnia Ziemi, akcję sprzątania. W ramach której myśliwi oraz wychowankowie Ośrodka sprzątali tereny wokół placówki. Zebrano wówczas kilkanaście worków odpadów. A na zakończenie wszyscy uczestnicy akcji spotkali się przy ognisku rozpalonym w wyznaczonym w tym celu miejscu, gdzie zostali poczęstowani przez myśliwych kiełbaskami i napojami.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Dziekan

error: Zawartość chroniona!