- Hide menu

19.04.2024 r., Akcja „Polowanie na śmieci”

Od kilku lat, w okolicach 22 kwietnia, czyli w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej i w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej, myśliwi Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” z Ostrowca Świętokrzyskiego obchodzili aktywnie Dzień Ziemi prowadząc m.in. akcję sprzątania łowisk.

W tym roku także udało się zorganizować tę akcję, a jednocześnie wpisała się ona w inicjatywę Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu, który podjął decyzję o ustanowieniu dnia 20 kwietnia 2024 r. „Dniem Czystości Łowisk Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu”, a samą akcję „Polowaniem na śmieci”.

Troska o stan środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów naszego Zrzeszenia. Poprawa czystości środowiska naturalnego oraz szeroko rozumiana profilaktyka ukierunkowana na wyrobienie społecznego nawyku niezaśmiecania przyrody powinna towarzyszyć naszym działaniom, gdyż nie kto inny ale my – jako myśliwi – na co dzień obcujemy z naturą i jej zasobami. Gospodarka łowiecka, jaką prowadzimy, odbywa się w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych, gdzie rola myśliwego powinna się sprowadzać do wizerunku dobrego gospodarza, który również dba o wysoką kulturę środowiskową obszaru na którym prowadzi swą działalność.

Służba ludziom i przyrodzie, obliguje nas do szeroko rozumianych działań społecznych na rzecz mieszkańców naszego regionu oraz istniejących tu zasobów przyrodniczych.

Niezależnie od powodów i przyjętych nazw, cel akcji i sposób jego realizacji pozostał bez zmian. Dlatego równie tradycyjnie podeszliśmy do jej realizacji i po raz kolejny w akcję, oprócz myśliwych, chętnie włączyli się wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach oraz kadra pedagogiczna.

W obawie przed pogorszeniem pogody, po krótkiej odprawie i wyjaśnieniu celu akcji przez kol. Eugeniusza Dregera, przystąpiono do „polowania”. Poszukiwania objęły zarówno tereny przyległe do Ośrodka, jak również dalsze rejony wsi Jałowęsy.

Z łowiska zabrano kilkaset litrów odpadów. Głównie butelki plastikowe, opakowania foliowe i papierowe oraz szkła. Odpady zostały następnie przez wychowanków SOSW posegregowane i przekazane do utylizacji lub ponownego wykorzystania odpowiednim podmiotom. Pomimo zmniejszającej się ilości odpadów zbieranych każdego roku, to niestety nadal ich ilość jest zaskakująco duża.

„Polowanie…” zwieńczyło, wyczekiwane przez wielu wychowanków Ośrodka, wspólne ognisko i piecznie kiełbasek, ufundowanych przez myśliwych. Hutnicze Koło Łowieckie „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowali kol. Eugeniusz Dreger, kol. Stanisław Dudek i kol. Remigiusz Miaz.

Tekst: Łukasz Dziekan
Fotografie: Eugeniusz Dreger, Stanisław Dudek i Remigiusz Miaz.

error: Zawartość chroniona!