- Hide menu

22.04.2022 r., Dzień Ziemi w łowisku

Obchodzony 22 kwietnia, czyli w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej i w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej, Dzień Ziemi od kilkudziesięciu już lat próbuje promować postawy proekologiczne w społeczeństwie.

W tym roku, już po raz kolejny, myśliwi Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” z Ostrowca Świętokrzyskiego włączyli się w obchody akcją „Śmieci na pokocie”. Sprzątanie łowiska przeprowadzono w miejscowości Jałowęsy w powiecie opatowskim, gdzie zlokalizowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Istniejąca od 1973 roku placówka sprawuje obecnie opiekę nad 40 podopiecznymi. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wychowankowie Ośrodka to dzieci i młodzież, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych, biednych lub patologicznych.

Akcję rozpoczęła krótka prelekcja na temat ochrony środowiska i zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska dla zwierzyny wygłoszona przez prezesa koła Eugeniusza Dregera. Następnie uczestniczący w akcji myśliwi: Eugeniusz Dreger, Stanisław Dudek, Remigiusz Miaz i Łukasz Dziekan wraz z synem Ignacym oraz podopiecznymi i opiekunami z Ośrodka udali się do łowiska. Uczestnicy sprzątali obszary wokół placówki jak również w różnych miejscach na terenie miejscowości.

Akcję przeprowadzono mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych: chłodu, wiatru i padającego deszczu. Z łowiska zabrano jednak kilkaset litrów odpadów. Na „pokocie” znalazły się butelki plastikowe, opakowania foliowe i papierowe oraz szkła. Odpady zostały następnie przez wychowanków SOSW posegregowane i przekazane do utylizacji lub ponownego wykorzystania odpowiednim podmiotom.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy akcji spotkali się przy ognisku rozpalonym w wyznaczonym w tym celu miejscu, gdzie zostali poczęstowani przez myśliwych kiełbaskami.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Dziekan