- Hide menu

24.08.2013 r. Jubileusz 65-lecia Koła

Obchody jubileuszu 65-lecia działalności Koła, obchodzonego 24 sierpnia 2013 r., rozpoczęło wprowadzeniu pocztu sztandarowego a następnie, przy marszu św. Huberta, prezes Koła kol. Eugeniusz Dreger serdecznie powitał myśliwych i ich rodziny, osoby towarzyszące oraz zaproszonych gości, a wśród nich: Tadeusza Fatalskiego – prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach, Tomasza Marcinowskiego – członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach, prezesa KŁ „Jarząbek” w Ostrowcu Św., Franciszka Jakubowskiego – członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu, prezesa KŁ „Ludowe” w Opatowie, Krzysztofa Skowronka – prezesa K.Ł. „Chełmowa Góra” w Rudkach, Jana Maślanego – łowczego KŁ „Ponowa” w Karczmie Miłkowskiej oraz Janusza Marjańskiego- Redaktora Naczelnego „Łowca Świętokrzyskiego”. Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć Kolegów: Kazimierza Kostrzewy, Kazimierza Wójtowicza, Grzegorza Stawiarskiego i Mariana Słowińskiego, którzy odeszli w ostatnim 5-cio leciu do Krainy Wiecznych Łowów. Następnie prezes H.K.Ł. „Dudek”, kol. Eugeniusz Dreger, wygłosił referat, w którym przedstawił historię Koła. Poinformował także zebranych, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Koła, Zarząd wystąpił o nadanie odznaczeń następującym myśliwym: Tadeuszowi Kidzińskiemu – Medal św. Huberta, Januszowi Wiśniowskiemu, Wiesławowi Krakowiakowi i Witoldowi Sienniakowi – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej. Do dnia uroczystości Kapituła Odznaczeń zdążyła przyznać Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej kol. Januszowi Wiśniowskiemu, który wręczyli koledze Tadeusz Fatalski, Tomasz Marcinowski i Stanisław Jakubowski. Wręczono także dyplomy za współzawodnictwo w sezonie 2012/2013 o tytuł króla zwierzyny grubej, którym został kol. Jarosław Słowiński, a tytuł lisiarza roku przypadł kol. Grzegorzowi Domagalskiemu. Wyróżnienia wręczyli Honorowy prezes Koła – kol. Tadeusz Kidziński i łowczy – kol. Stanisław Dudek. Dyplomy otrzymali także myśliwi za pracę przy uprawie poletek żerowych, za opiekę nad pamiątkami Koła, w tym nad sztandarem, za pomoc w realizacji inicjatyw Koła i za pracę w Komisji Rewizyjnej oraz Koło za współpracę od Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach i Tarnobrzegu.

Jako pierwszy z gości wystąpił prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach Tadeusz Fatalski, który serdecznie pogratulował Zarządowi i myśliwym pięknego jubileuszu, przekazał życzenia od łowczego okręgowego – Jarosława Mikołajczyka i życzył sukcesów na niwie łowieckiej. Życzenia i upominki przekazali również prezesi zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich.

Zaproszeni goście i myśliwi otrzymali okolicznościowy znaczek z wizerunkiem ptaka „dudka” (zaprojektowany przez kol. Jarosława Słowińskiego) , który jest symbolem Koła.

Podczas biesiady zebrani mieli możliwość obejrzenia slajdów przygotowanych przez kol. Andrzeja Ładę, jak również piękną kronikę Koła.

Członkowie Koła przygotowali piękną scenerię uroczystości, która wprowadziła niepowtarzalną atmosferę. Na głównej ścianie sali koledzy myśliwi: Edward Jaskuła, Grzegorz Domagalski, Stanisław Dudek, Lech Renduda, Witold Sienniak i Andrzej Ziółkowski zrobili wystawę trofeów łowieckich. Były tam wieńce byków jeleni, parostki kozłów, spreparowane ptactwo łowne, skóry, medale itp.

error: Zawartość chroniona!