- Hide menu

ASF – nowe zasady bioasekuracji


Główny lekarz weterynarii przekazał do ZG PZŁ oraz Dyrekcji Generalnej LP „Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF (…)”.

Nowe wytyczne zostały przygotowane wspólnie przez reprezentantów PZŁ, Lasów Państwowych w ramach ustaleń grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików, które miało miejsce w Ministerstwie Środowiska.
Wytyczne zmieniają tym samym zasady obowiązujące do 2015 r. Zmieniają się przede wszystkim zalecenia w zakresie patroszenia i transportu dzików dla strefy objętej ograniczeniami (strefa czerwona), obszaru zagrożenia (strefa niebieska) oraz obszaru ochronnego (strefa żółta), a także do rozszerzenia niezbędnych praktyk z tego zakresu poza rejony z obostrzeniami ustanowione decyzją KE.

W granicach stref czerwonej i niebieskiej wprowadzono kategoryczny zakaz patroszenia tusz w łowisku. Musi się ono odbywać wyłącznie w punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików w miejscu oznaczonym tabliczką „Miejsce patroszenia”.

Na obszarze ochronnym (strefa żółta) nadal można patroszyć w terenie, ale trzeba je wykonywać na folii lub innym szczelnym materiale. Wprowadza się też obowiązek dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych krwią oraz dłoni i butów myśliwego, a także umieszczenie patrochów i zużytej folii w szczelnym pojemniku lub worku.
Tusze osobników wykazujących przed odstrzałem objawy, które pozwalają podejrzewać wystąpienie ASF-u, należy przeznaczyć do utylizacji po oględzinach i pobraniu próbek.

Uszczegółowiono także zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Mają one trafiać do plastikowych próbówek jednorazowego użytku, umieszczanych następnie w oznakowanym worku strunowym.

Nowe „Wytyczne…” wprowadzają również regulacje obowiązujące poza strefami, czyli na pozostałym obszarze kraju. Środki transportu odstrzelonych dzików należy odpowiednio uszczelnić w celu zapobiegania ryzyku wyciekania krwi oraz wyłożyć materiałem jednorazowego lub wielorazowego użytku (w tym drugim przypadku – nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji). Nie powinny być też jednocześnie wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem bądź hodowlą świniowatych.

Samochody opuszczające punkty przetrzymywania tusz znajdujące się w strefach objętych unijnymi restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF-u należy dodatkowo poddać myciu i dezynfekcji kół, a w razie konieczności – przestrzeni ładunkowej.

Patroszenie w łowiskach nadal musi odbywać się zgodnie z zasadami wprowadzonymi zarządzeniem nr 7/2017 ZG PZŁ, które prezentowaliśmy tutaj.

Nowe wytyczne będą obowiązywać od 10 sierpnia br. Z pełną treścią dokumentu można się zapoznać tutaj.

error: Zawartość chroniona!