- Hide menu

Zwierzęta

Zwierzyna drobna – inne ssaki łowne: listy, jenoty, borsuki, kuny (leśna i domowa), norki amerykańskie, tchórze, szopy pracze, piżmaki, zające szaraki, dzikie króliki;   W przygotowaniu….

Zwierzyna gruba – zwierzęta o dużej masie ciała, obejmuję: łosie, jelenie, sarny, muflony, dziki (obecnie pod ochroną: wilki, rysie, żubry, kozice, niedźwiedzie, dropie); W przygotowaniu….

    W przygotowaniu….   Tradycyjnie przyjęło się dzielić zwierzynę łowną na kilka kategorii:   Zwierzyna gruba – zwierzęta o dużej masie ciała, obejmuję: łosie, jelenie, sarny, muflony, dziki (obecnie pod ochroną: wilki, rysie, żubry, kozice, niedźwiedzie, dropie);   Zwierzyna drobna – inne ssaki łowne: listy, jenoty, borsuki, kuny (leśna i domowa), norki amerykańskie, tchórze, […]

error: Zawartość chroniona!