- Hide menu

Dewastacja ambon

W dniu 22.04.2019 r. w godzinach okołopołudniowych kol. Krzysztof Kiliański zgłosił telefonicznie prezesowi koła fakt zdewastowania 3 ambon myśliwskich pomiędzy Gołoszycami a Bukowianami. Będąc o tej samej porze dnia poprzedniego w tym rejonie widział je w dobrym stanie. Prezes telefonicznie zgłosił powyższy fakt w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie a następnego dnia dokonał osobistego zgłoszenia oraz zażądał ścigania sprawców.
 
Myśliwi z udziałem funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego oraz Technika uczestniczyli w oględzinach zdewastowanych ambon. Zakres zniszczeń objął przewrócenie ambony „5a”, wyrwanie z niej podłogi, rozbicie okien, połamanie wzmocnień, podpór i nóg oraz zniszczenie drabiny.
 
Ambona nr 6 została ogołocona z okiennic, dolne deski pod okiennicami połamano i wyrzucono z okiennicami na dół, zdewastowano również oparcie siedzenia.
 
Z ambony „7a” skradziono drabinę, ale połamano również wzmocnienia i podpory. Konstrukcja została rozchwiana a fragmenty ambony i jej wyposażenia zostały rozrzucone wokół.
 
Funkcjonariusze Policji zabezpieczyli liczne ślady. Pomocne prawdopodobnie będą również zapisy fotopułapek umieszczone przy zniszczonych ambonach.
 
Na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 02.05.2019 r. ustalono, że w pierwszej kolejności zostanie wyremontowana „6” oraz ambona Julka, natomiast elementy ambony Sławka nadające się do wykorzystania zostaną zabezpieczone, a sama ambona odbudowana po podpisaniu umowy dzierżawy obwodu 81 na kolejne lata.
 
Trudno zrozumieć pobudki dla których ktoś dokonał zniszczenia powyższych ambon. Oprócz tego, że utrudni to myśliwym realizację nałożonych na nich obowiązków, przede wszystkim w zakresie walki z ASF, to jest to czyn chuligański, dla którego nie ma żądnego uzasadnienia.
 

error: Zawartość chroniona!