- Hide menu

Informacja nt. polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 [Aktualizacja]


Informujemy, że w zakładce „Polowania” dostępny jest aktualny kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2020/2021. Pragniemy zwrócić uwagę, że ten sezon rozpoczynamy już 18 października.

Bezpośredni link do planu polowań jest dostępny tutaj.

Poniżej prezentujemy zalecenia, które będą obowiązywać w trakcie polowań zbiorowych Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ograniczenia wynikają ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Nie wyklucza się ich zmiany lub wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w dostosowaniu do aktualnie panującej sytuacji epidemicznej i wprowadzanych obostrzeń.

1. W polowaniach zbiorowych mogą brać udział wyłącznie osoby, które nie przejawiają oznak chorobowych. Dotyczy to zarówno myśliwych jak i nagankę. Prosimy o odpowiedzialne podejście do zagadnienia. Jeżeli czujemy się źle, wróciliśmy z obszaru o podwyższonym ryzyku zakażenia lub ktoś z naszego otoczenia zdradza oznaki zakażenia, to zostajemy w domu.

2. Na zbiórce, podczas przerw i rozprowadzania na stanowiska oraz podczas dekoracji złomem, gratulacji lub w innych sytuacjach obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub zakrywania nosa i ust w inny sposób. Należy zachować również dystans społeczny.

3. Ograniczamy liczbę osób przemieszczających się w jednym pojeździe. Unikamy również sytuacji, aby w trakcie polowania następowała wymiana osób między samochodami. W samochodach stosujemy maseczki lub inną osłonę nosa i ust. Wszystkie pojazdy muszą zostać wyposażone w pojemnik z płynem dezynfekcyjnym.

Prowadzący polowanie ma prawo wykluczyć z polowania osobę kaszlącą lub łamiącą ustalone zalecenia.

Każdy, nawet nie zdradzający objawów zakażenia i nie uznający istnienia pandemii, jest potencjalnym nosicielem wirusa, który dla naszych kolegów i ich rodzin może stanowić śmiertelne zagrożenie. W imię odpowiedzialności, niezależnie od osobistych poglądów na pandemię, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie powyższych zasad.