- Hide menu

Istotne zmiany w zasięgu stref ASF! [Aktualizowane]


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu św. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.06.2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1661 z dnia 5 czerwca 2024 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Zmiany w zakresie obszarów objętych ograniczeniami ww. rozporządzeniu dotyczą terytorium Czech oraz Polski (woj. Mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz woj. świętokrzyskie). Wprowadzona zmiana regionalizacji na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczy gminy Bałtów, gminy Kunów oraz części gminy Ćmielów położonej na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 755 w powiecie ostrowieckim, które zostały włączone do obszaru objętego ograniczeniami II (strefa różowa).

Aktualny zasięg stref jest dostępny tutaj.

Obowiązujące zasady:

1. Każdy odstrzelony dzik na obszarach objętych ograniczeniami II (różowa) jest niezwłocznie dostarczany w całości, niewypatroszony, do położonego na tym samym obszarze, na którym został odstrzelony, punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików tj. dziki odstrzelone w o.o.o II trafiają do chłodni w Smykowie, Kunowie.

2. Każdy odstrzelony dzik na obszarze objętym ograniczeniami I jest niezwłocznie dostarczany do położonego na tym samym obszarze punku skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w pkt 1.tj. dziki odstrzelone w o.o.o I trafiają do chłodni w o.o.o I.

3. Dziki odstrzelone ze strefy II (strefa różowa) muszą być spożytkowane wyłącznie na użytek własny na obszarze tej strefy i nie mogą być przemieszczone poza tę strefę – zgodnie z oświadczeniem myśliwego.

4. Myśliwi, pracownicy Służby Leśnej i funkcjonariusze Straży Granicznej oraz osoby mające kontakt z martwymi dzikami mają obowiązek zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej znalezienia zwłok dzików – w celu pobrania prób w kierunku ww. jednostki chorobowej. Pamiętać należy, że mając kontakt z padłym dzikiem bądź miejscem gdzie został znaleziony należy przeprowadzić dokładną dezynfekcję obuwia, ubrań oraz rąk gdyż w innym przypadku człowiek może zostać wektorem przenoszenia wirusa.

5. Rolnicy utrzymujący trzodę chlewną ze strefy II (strefa różowa) tj. gmina Bałtów, gmina Kunów i Ćmielów zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania do PLW w Ostrowcu Św. inf. dot. padłych świń. Przed przemieszczeniem świń z ww. gospodarstwa hodowcy powinni uzyskać zgodę od PLW w Ostrowcu Św. na ich przemieszczenie.

6. Rolnicy z ww. gmin z o.o.o. II (strefa różowa) planujący przemieszczenie świń ze swoich gospodarstw powinni wcześniej stawić się u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Św. w celu weryfikacji spełnienia wszystkich wymagań bioasekuracji ASF oraz zatwierdzenia planu bezpieczeństwa biologicznego. Dopiero po spełnieniu ww. wymagań PLW rozpatrzy wniosek o zezwolenie na przemieszczenie świń z ww. gospodarstw.

7. Świnie przemieszczane z gospodarstw muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia.

8. Gospodarstwa utrzymujące świnie ze strefy o.o.o II (strefa różowa) będą kontrolowane pod względem przestrzegania zasada bioasekuracji ASF co 4 miesiące.

W SKRÓCIE: DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJE SIĘ POLOWANIA NA DZIKI W CZĘŚCI „NIEBIESKIEJ” OBWODÓW NR 61 I 63 NA TERENIE POWIATU OSTROWIECKIEGO! WSZELKIE NARUSZENIA PRZEPISÓW W TYM ZAKRESIE SĄ BARDZO DOTKLIWE FINANSOWO.

AKTUALIZACJA Z DNIA 13.06.2024 R.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie wyraża zgodę na czasowe umieszczanie dzików odstrzelonych przez Koło Łowieckie Dudek w strefie niebieskiej (obszar objęty ograniczeniami I) na terenie powiatu ostrowieckiego w chłodni w Żurawnikach 35. Zgoda jest tymczasowa do czasu uruchomienia chłodni na terenie powiatu ostrowieckiego i służy zapewnieniu możliwości ciągłości polowań. Zgoda obowiązuje tymczasowo i może zostać w każdej chwili cofnięta.

AKTUALIZACJA Z DNIA 14.06.2024 R.
Dziki pozyskane w strefie różowej obw. 61 – gmina Kunów (np: Chocimów Biechów Bukowie Udziców Kunów) należy odstawiać do chłodni Kunów (Konrad Żak).

error: Zawartość chroniona!