- Hide menu

10.11.2018 r., Jubileusz 70-lecia Koła

Ukoronowaniem obchodów jubileuszu 70-lecia Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim było uroczyste spotkanie w Hotelu „Red”, na które zaproszeni zostali również gospodarze samorządów lokalnych, Powiatowi Lekarze Weterynarii w Ostrowcu Św. i Opatowie, przedstawiciele zarządów okręgowych PZŁ w Kielcach i Tarnobrzegu oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich, głównie tych sąsiadujących z dzierżawionymi przez „Dudka” obwodami.

Zanim rozpoczęła się oficjalna część uroczystości przybyli goście mogli zobaczyć prezentację przygotowaną ze zdjęć wykonanych przez kol. Andrzeja Ładę i Łukasza Dziekana.

Uroczystości rozpoczął i powitał zaproszonych gości kol. Eugeniusz Dreger, Prezes HKŁ „Dudek”, po czym uczczono minutą ciszy odejście do Krainy Wiecznych Łowów w ostatnim 10-leciu kolegów: Kazimierza Kostrzewy, Mariana Słowińskiego, Kazimierza Wójtowicza, Janusza Firmantego i Jarosława Słowińskiego.

Następnie przedstawił krótką historię Koła oraz zarys aktualnej działalności myśliwych. Następny punkt uroczystości przewidywał wręczenie odznaczeń i dyplomów. W pierwszej kolejności poinformowano jednak o kolegach z Koła, którzy zostali odznaczeni w trakcie gali 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach. Kapituła Odznaczeń Łowieckich przy PZŁ nadała Medal Św. Huberta kolegom Tadeuszowi Kidzińskiemu i Andrzejowi Ładzie oraz wręczonym na Jubileuszu 65-lecia KŁ „Jarząbek” Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej kol. Januszowi Wiśniowskiemu.

Okręgowa Rada Łowiecka w Kielcach pozytywnie zaopiniowała wniosek Koła, a Kapituła Odznaczeń Łowieckich przy PZŁ nadała Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej kol. Lechowi Rendudzie Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej kol. Grzegorzowi Domagalskiemu.

Na wniosek Koła Okręgowa Rada Łowiecka w Kielcach nadała Brązowe Medale „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny” kolegom: Waldemarowi Chwistkowi, Grzegorzowi Domagalskiemu (medal wręczono podczas Gali 95-lecia PZŁ), Eugeniuszowi Dregerowi, Krzysztofowi Jaworskiemu, Romanowi Kiszce, Witoldowi Sienniakowi i Zbigniewowi Sindalskiemu.

Okręgowa Rada Łowiecka w Tarnobrzegu pozytywnie zaopiniowała wniosek Koła, a Kapituła Odznaczeń Łowieckich przy PZŁ nadała Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej kolegom: Karolowi Błaszczukowi i Józefowi Rychcie a Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej kolegom: Wiesławowi Krakowiakowi i Łukaszowi Żelazowskiemu. Dekoracji dokonali: Członek Naczelnej Rady Łowieckiej i zarazem Członek Zarządu Okręgowego PZŁ Kielcach kol. Janusz Mazur, Członek Rady Okręgowej PZŁ w Kielcach i prezes KŁ Nr 1 „Jarząbek” w Ostrowcu Św. kol. Tomasz Marcinowski, Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu kol. Sebastian Tuźnik oraz Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu kol. Grzegorz Jelonek.

Okręgowa Rada Łowiecka w Tarnobrzegu na wniosek Koła nadała Odznaczenia Łowieckie „Zasłużony dla Okręgu Tarnobrzeskiego” kolegom Stanisławowi Dudkowi i Edwardowi Jaskule. Wręczenia odznaczeń dokonali Członkowie Zarządu Okręgowego w Tarnobrzegu kol. Grzegorz Jelonek i Sebastian Tuźnik.
Kolegium Redakcyjne Łowca Świętokrzyskiego w dn. 28.09.2016 przyznało Kołu Łowieckiemu Nr 2 „Dudek” w Ostrowcu Św. Honorową Odznakę „Łowca Świętokrzyskiego”. Dekoracji dokonał kol. Janusz Mazur.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia HKŁ „Dudek” z dnia 10.05.2014 r. nabyli prawo do odznak: „Złotego Dudka” – Stanisław Dudek, „Brązowego Dudka” – Jerzy Murzyn i Janusz Wiśniowski. Wręczenia oznak dokonał Honorowy Prezes Koła kol. Tadeusz Kidziński.

Po dekoracji przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali m.in.: kol. Janusz Mazur, Członek Naczelnej Rady Łowieckiej i zarazem Członek Zarządu Okręgowego PZŁ Kielcach, Pan Jarosław Górczyński, Prezydent Miasta Ostrowca Św., kol. Robert Bąk, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu, kol. Tomasz Marcinowski, Członek Rady Okręgowej PZŁ w Kielcach i prezes KŁ Nr 1 „Jarząbek” w Ostrowcu Św., Pan Mieczysław Wielgus, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Św., Pani Bożena Pastuszko i Pan Jacek Wiącek, przedstawiciele firmy PW „Karabela”, Pan Krzysztof Gajewski, Wójt Gminy Waśniów, Pani Grażyna Strojna, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Św. oraz przedstawiciele Kół Łowieckich: „Góra Chełmowa” w Rudkach, „Dzik” w Ćmielowie, „Łoś” w Starachowicach, „Ponowa” w Miłkowskiej Karczmie i „Pustułka” w Ożarowie. Do wielu życzeń dołączono eleganckie grawertony.

Uroczystości były również okazją do wręczenia dyplomów dla myśliwych za podejmowane działania i duży wkład pracy na rzecz Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Św. Za udział w zagospodarowaniu łowisk oraz realizację planów łowiecko-hodowlanych dyplomy otrzymali koledzy: Artur Bednarski, Krzysztof Jaworski, Tomasz Łagowski, Andrzej Mazurek, Lech Renduda, Witold Sienniak, Józef Rychta i Łukasz Żelazowski. Za duży wkład pracy na rzecz Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Św. ze szczególnym podkreśleniem aktywnego udziału w pracach Komisji Rewizyjnej dyplomy otrzymali koledzy: Tadeusz Kidziński, Andrzej Ziółkowski, Janusz Wiśniowski i Ryszard Chojnacki.

Kolejne dyplomy zostały wręczone dla: kol. Zbigniewa Sindalskiego za udział w opracowaniu i przygotowaniu do druku publikacji „Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2008-2018” oraz wieloletnie samodzielne pełnienie funkcji Skarbnika Koła, kol. Ryszarda Spotowskiego za opiekę nad lokalem Koła oraz uporządkowanie archiwalnych dokumentów, kol. Łukasza Dziekana za wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji polowań indywidualnych „EPI24” i prowadzenie strony internetowej Koła, kol. Andrzeja Łady za prowadzenia kroniki Koła oraz propagowanie jego działalności w „Łowcu Świętokrzyskim” i „Łowcu Polskim” oraz kol. Karolowi Błaszczukowi za duży wkład pracy na rzecz Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Św. ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obwodzie łowieckim nr 81.

Na koniec części oficjalnej ogłoszono wyniki klasyfikacji w dziedzinie pozyskania zwierzyny grubej i drapieżników. Królem „Zwierzyny grubej” sezonu 2017-2018 został kol. Józef Rychta a „Lisiarza Roku” sezonu 2017-2018 kol. Grzegorz Domagalski.

Przy dźwiękach „Marszu św. Huberta” wykonanego przez kol. Damiana Kusiaka wyprowadzono sztandar Koła i rozpoczęto biesiadę myśliwską przy muzyce zespołu „Master Team”. Na stołach przeważały potrawy z dziczyzny a jedną z atrakcji były pieczone dziki pozyskane przez kol. Łukasza Tarłowskiego i kol. Marka Kolatorowicza, perfekcyjnie przygotowane przez kol. Tomasza Łagowskiego. Atrakcyjna, szczególnie dla osób towarzyszących myśliwym lub niezwiązanym z łowiectwem i przybyłym na uroczystości, była wystawa łowiecka oraz wyłożone tomy „Kroniki Koła”.

Dla myśliwych i zaproszonych gości przygotowano kilka upominków. Był to album fotograficzny „Zachować wspomnienia” autorstwa kol. Andrzeja Łady, monografie Koła, przypinka jubileuszowa zaprojektowana przez kol. Łukasz Dziekana oraz okolicznościowy szalik z nadrukiem.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Dziekan.

error: Zawartość chroniona!