- Hide menu

„Kampania Europejskich Myśliwych” FACE


Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE) rozpoczęła w dniu 27 maja dużą kampanię pt. „Kampania Europejskich Myśliwych”, której celem jest wywarcie wpływu na instytucje decydujące o polityce na poziomie europejskim, tak aby te „pracowały razem z myśliwymi” na rzecz łowiectwa i ochrony przyrody. Informacja o Kampanii oraz dołączona do niej petycja – dostępne są pod adresem:

https://signforhunting.com/

Petycja zawiera 9 postulatów:

1. Chcemy dla wszystkich Europy bogatej w różnorodność biologiczną;
2. Chcemy, aby polityka ochrony przyrody zachęcała myśliwych do działań na rzecz ochrony przyrody, w tym na obszarach chronionych;
3. Chcemy, aby unijne prawo ochrony przyrody przyniosło efekty dla ekosystemów i siedlisk zwierzyny drobnej, zwłaszcza na terenach podmokłych i polach uprawnych;
4. Chcemy bardziej obiektywnego i opartego na dowodach naukowych podejścia do łowiectwa, w tym do regionalnych praktyk łowieckich;
5. Chcemy dokładnej oceny populacji dużych drapieżników w oparciu o odpowiednie kryteria oraz procedury zmiany ich wykazu w Dyrektywie Siedliskowej;
6. Chcemy, aby myśliwi byli uznawani za część rozwiązania problemu ochrony przyrody, a nie za jego przyczynę;
7. Chcemy, aby prawa i decyzje dotyczące łowiectwa były sprawiedliwe i przynosiły wyraźne korzyści, z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności;
8. Chcemy, aby szanowano nasze dziedzictwo kulturowe, które jest niezbędne dla przyszłości różnorodnej Europy i wzbogacania życia poszczególnych obywateli;
9. Chcemy, aby Bruksela przeniosła ten program na poziom międzynarodowy, ponieważ UE ma duży wpływ na poziomie globalnym.

Zachęcamy do poparcia kampanii poprzez wejście w podany powyżej link, wpisanie swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail a następnie potwierdzenie swojego głosu przez kliknięcie w link przesłany na podany adres e-amil.

error: Zawartość chroniona!