- Hide menu

Kategorie zwierzyny

 

 

W przygotowaniu….

 

Tradycyjnie przyjęło się dzielić zwierzynę łowną na kilka kategorii:

 

Zwierzyna gruba – zwierzęta o dużej masie ciała, obejmuję: łosie, jelenie, sarny, muflony, dziki (obecnie pod ochroną: wilki, rysie, żubry, kozice, niedźwiedzie, dropie);

 

Zwierzyna drobna – inne ssaki łowne: listy, jenoty, borsuki, kuny (leśna i domowa), norki amerykańskie, tchórze, szopy pracze, piżmaki, zające szaraki, dzikie króliki;

 

Ptaki łowne – jarząbki, bażanty, kuropatwy, dzikie gęś (gęgawa, zbożowa, białoczelna), dzikie kaczki (krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica), gołębie grzywacze, słonki, łyski;

Zwierzyna drapieżna – lisy, jednoty, borsuki, kuny, norki amerykańskie, tchórze, szopy pracze;

Zwierzyna płowa – łosie, jelenie, daniele, sarny;

Zwierzyna czarna – dziki, muflony;

Zwierzyna polna – ssaki i ptaki żyjące w środowisku polnym np. zające, kuropatwy;

Zwierzyna leśna – ssaki i ptaki żyjące w środowisku leśnym np. jarząbek, dzik, jeleń;

Ptactwo wodne – ptaki zasiedlające akweny wodne np. dzikie kaczki, łyski.

error: Zawartość chroniona!