- Hide menu

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Poniżej prezentujemy informację Głównego Lekarza Weterynarii przedstawioną w piśmie z dnia 15.02.2021 r., znak: WChZZ.432.52.2021(2):

„Uprzejmie informuję, że w związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń, w tym wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych wspomagających kontakty z Inspekcją Weterynaryjną, przygotowana została aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o dzikach padłych i odstrzelonych o nazwie Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD).

Aplikacja przeszła wstępną fazę testowania, a w chwili obecnej została wdrożona do stosowania. System ten składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy serwera centralnego. Serwer centralny obsługiwany jest przez administratora centralnego (GIW) oraz powiatowych lekarzy weterynarii (PLW). Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informację o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres: https://www.wetgiw.gov.pl/zipod lub przez: wetgiw.gov.pl/zipod.

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, oraz pytanie do użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia „lokalizacji”. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Aplikacja może pracować także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu. Narzędzie to jest dedykowane do wykorzystania głównie przez pracowników Lasów Państwowych oraz myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim, stąd zwracam się z prośbą o dystrybucję niniejszej informacji celem jej wdrożenia, co powinno znacznie usprawnić system zgłaszania padłych dzików, a tym samym uszczelnić nadzór bierny nad zwalczaniem afrykańskiego pomoru Świń.

error: Zawartość chroniona!