- Hide menu

Komunikat w sprawie odstrzału bobrów

Stosownie do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 22.11.2018 r., znak: WSI.070.84.2018.PM przekazujemy do wszystkich myśliwych prośbę o zwiększenie ilości polowań na bobry, szczególnie na obszarze działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu (obwód nr 81). Prośba spowodowana jest dużą ilością interwencji oraz skalą szkód wyrządzanych przez ten gatunek.

W celu ograniczania szkód powodowanych przez ten gatunek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał zarządzenie z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) obowiązujące do 31 grudnia 2019 r., na podstawie którego w terminach od 1 października do 28 lutego zezwala się m.in. na umyślne zabijanie osobników tego gatunku.

Z treścią rozporządzenia oraz publikacjami dotyczącymi bobrów można zapoznać się w części dla zalogowanych użytkowników strony.

error: Zawartość chroniona!