- Hide menu

Komunikat w sprawie polowań zbiorowych w dniu 19 stycznia br.

Z uwagi na żałobę narodową, obowiązującą od godz. 17.00 18 stycznia br. do godz. 19.00 19 stycznia br. odwołuje się polowania zbiorowe wielkoobszarowe  zaplanowane w obwodach 61, 63 i 81.