- Hide menu

Komunikat ws. odstrzału sanitarnego dzików w 2022 r.

Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 2/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu ostrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2022 r., poz. 3338) za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń, uznano m.in. tereny wchodzące w skład obwodów łowieckich nr 61 i 63 na terenie powiatu ostrowieckiego.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących w terminie od 10 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w następujących ilościach:

Obwód nr 61 – 15 szt.
Obwód nr 63 – 15 szt.

RAZEM – 30 szt.

Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1 Rozporządzenia, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Wyjście na odstrzał sanitarny zgłaszamy wpisując się w EPI24, gdzie przy logowaniu wybieramy odpowiedni obwód, zaznaczony na czerwono, z rozszerzeniem „s” jak na poniższym zdjęciu.

Za numerem aktualnego odstrzału dopisujemy „/S” (UKOŚNIK i S). Obecnie nie ma potrzeby wpisywania adnotacji w uwagach „ODSTRZAŁ SANITARNY”.

Wpisanie wyjścia na odstrzał sanitarny blokuje łowiska dla polowań indywidualnych i odwrotnie.

Zabronione jest pozyskiwanie innej zwierzyny podczas odstrzału sanitarnego.

Pozostałe zasady wykonania odstrzału sanitarnego wynikają z aktualnych przepisów prawnych, które były publikowane na stronie.

Wszelkie zapytania odnośnie oznaczenia tusz należy kierować do Łowczego.

error: Zawartość chroniona!