- Hide menu

Komunikat ws. odstrzału sanitarnego dzików w 2024 r. na terenie obwodów 61 i 63

Rozporządzeniem Nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu ostrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2024 r., poz. 439) za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń, uznano m.in. tereny wchodzące w skład obwodów łowieckich nr 61 i 63 na terenie powiatu ostrowieckiego.

W Rozporządzeniu nr 1/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim określił liczbę dzików do odstrzału sanitarnego i określił termin jego realizacji od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. Powyższe rozporządzenie opublikowano w dniu 23.01.2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

error: Zawartość chroniona!