- Hide menu

Nowe ambony w naszych łowiskach

Informujemy zainteresowanych członków Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Św., że obwód nr 61 wzbogacił się o dwie nowe ambony. Ambony mają typową konstrukcję, sprawdzoną już w urządzeniach użytkowanych w obwodzie nr 61 od zeszłego roku. Ich lokalizacja została naniesiona na mapy obwodów łowieckich dostępnych na stronie Koła oraz w EPI.

Rejon ambony nr 4 „Cudzikówki” oprócz doskonałych walorów widokowych zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo strzału. Prawie dookoła ambony występuje naturalny, wysoki kulochwyt. Okolica obfituje w sarny, co udowodnił kol. Tomasz Łagowski, pozyskując z niej kozła podczas pierwszej zasiadki. Wprawne oko dostrzeże także sarnę w pobliżu ambony na jednym z poniższych zdjęć.

Okolice ambony nr 5 „Dominika”, szczególnie tego roku, są znane z licznego występowania dzików. Jednak równie licznie występują tu także sarny i lisy. Ta ambona również została już sprawdzona przez kol. Tomasza Łagowskiego, który pozyskał z niej lisa.