- Hide menu

Nowe Prawidła strzelań myśliwskich? [AKTUALIZACJA]


Nowe Prawidła strzelań myśliwskich?

Śledząc poczynania Zarządu Głównego PZŁ można dojść do wniosku, że rozpaczliwie stara się on mieć wpływ na cokolwiek. Jedną z ostatnich prób jest zmiana prawideł strzelań myśliwskich. Domeny regulowanej do tej pory uchwałami Naczelnej Rady Łowieckiej.

W mediach społecznościowych i na stronie ZG PZŁ pojawiła się lakoniczna informacja, że z dniem 14 kwietnia 2023 r. ZG PZŁ zatwierdził uchwałę nr 107/2023 w sprawie przyjęcia „Regulaminu zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki – pięciobój i sześciobój” ważny od 2023 r. Nie opublikowano jednak samej uchwały, co dałoby wgląd do podstawy prawnej tak przyjętego rozwiązania i wyjaśniło co z prawidłami obowiązującymi do tej pory. Brak jest bowiem informacji co z „Prawidłami strzelań myśliwskich – pięciobój na zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki” stanowiącym załącznik do uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 360/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

Kontrowersje natomiast i oburzenie znacznej części strzelców wzbudziły wprowadzone w trakcie sezonu zmiany ograniczające rodzaj używanego śrutu. Wprowadzenie 24 gram w trakcie sezonu świadczy o braku wiedzy, odnośnie przygotowania strzeleckiego do sezonu.

Zawodnicy często korzystający ze strzelnicy zwykle dokonują zakupu amunicji w znacznych ilościach, co zapewnia im niejednokrotnie też niższe ceny przy zakupie. Dlatego część zawodników dokonała zakupu hurtowych ilości dozwolonej jeszcze w marcu amunicji 28 gr.

Wprowadzanie takich zmian w trakcie sezonu, a dodatkowo wbrew zaleceniom Komisji Strzeleckiej NRŁ, jest kolejnym przykładem na lekceważenie myśliwych. Tym razem zainteresowanych strzelectwem myśliwskim.

Z nowymi prawidłami można zapoznać się tutaj.

[AKTUALIZACJA Z DNIA 22.04.2023 R.]

Na stronie internetowej ogłoszony został komunikat w sprawie „Prawideł…”: „W dniu wczorajszym ZG PZŁ podjął uchwałę. Do kończ sezonu strzelamy z 28 g na zawodach centralnych. Wszystki Mistrzostwa PZŁ oraz wszystkie zawody Ligi Strzeleckiej z 24 g. Zając 28 g.”

error: Zawartość chroniona!