- Hide menu

Nowe zasady selekcji byków jelenia szlachetnego w tarnobrzeskim okręgu PZŁ


Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu działając na podstawie punktu 2 „Zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału” przyjętych Uchwałą nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 r. wprowadza dla okręgu PZŁ w Tarnobrzegu od dnia 21 sierpnia 2021 r. zmiany w zasadach odstrzału samców jelenia szlachetnego.

Z trzyletniego doświadczenia stosowania dotychczasowych zasad odstrzału jeleni byków wynika potrzeba wprowadzenia pewnych zmian. Wprowadzone zmiany dostosowują zasady selekcji do jakości populacji jelenia szlachetnego występującej na terenie okręgu PZŁ w Tarnobrzegu.

W przypadku pierwszego poroża wprowadzona zmiana doprecyzowuje wcześniejszy bardzo ogólny zapis odnoszący się do długości łyżek osobnika. W przypadku trzeciego i czwartego poroża wprowadzona zmiana wynika z wcześniejszego niezwykle ostrego ujęcia zasad selekcji, co przy dobrej jakości populacji jelenia szlachetnego występującej na terenie okręgu, utrudniało realizację odstrzału jeleni byków w tej kategorii wiekowej.

Dodatkowo zmieniono wielkość odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzału dopuszczając pomyłkę w ocenie wieku, przez myśliwego przed odstrzałem jelenia byka, do 1 roku powyżej drugiego poroża, co jest uzasadnione wprowadzonymi zmianami. Zmiany ułatwią gospodarowanie populacją a jednocześnie pozwolą na dalszy jej rozwój w kierunku podniesienia jakości osobniczej.

W planie łowieckim dla obwodu łowieckiego nr 81, przynależącego pod okręg tarnobrzeski PZŁ, nie mamy zaplanowanych jeleni do odstrzału. Jednak wszyscy, którzy planują polować gościnnie w łowiskach tarnobrzeskich, powinni zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

error: Zawartość chroniona!