- Hide menu

Nowe zasady selekcji zwierząt

Informacje o wejściu w życie nowych zasad selekcji zwierząt łownych były już prezentowane na naszej stronie w zeszłym roku. Warto jednak przypomnieć pokrótce nowe regulacje.
 
Zgodnie ze stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 8 sierpnia 2017 roku od 1 kwietnia 2018 r. w życie weszły nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału. Tym samym wchodzą w życie zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału przyjęte w uchwale Naczelnej Rady Łowieckiej nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015.
 

 
Wprowadzenie nowych zasad umożliwiło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów, które weszło w życie 4 sierpnia 2017 r.
 
Najważniejszą zmianą, którą niosą nowe przepisy, jest likwidacja podziału samców zwierzyny płowej i muflonów na klasy wieku. Zachowano rozróżnienie wyłącznie na osobniki łowne i selekcyjne. Zniesiono wszystkie kryteria wagowe ustalane dla okręgów. Za nieprawidłowy odstrzał można przyznać tylko jeden czerwony punkt.
Przy ocenie prawidłowości odstrzałów dopuszczono pomyłkę w ocenie wieku dokonanej przez myśliwego przed odstrzałem. Dla byków jeleni i danieli oraz rogaczy jest to jeden rok (w przypadku muflonów – jeden rok, ale powyżej wieku trzech lat). Za prawidłowy uznaje się też odstrzał każdego osobnika selekcyjnego na upoważnienie dla osobnika łownego. Tolerancja pomiarów liniowych poroża i ślimów ma teraz wynosić nie 20%.
 
Sezon polowań na rogacze zaczynamy więc z nowymi zasadami ich odstrzału. W 1. porożu (o ile nie ustalono inaczej, za odnogę uznaje się odrostek o długości powyżej 2 cm) strzelamy guzikarze i szpicaki, od 2. do 4. poroża (odnoga powyżej 3 cm) – wszystkie formy do nieregularnego szóstaka włącznie, a powyżej 5. poroża mamy już do czynienia z odstrzałem łownym. Nie odgrywają tu żadnej roli cechy poroża. Za selekcyjne uznaje się także myłkusy i szydlarze.
 
Uchwała, podobnie jak było to dotychczas, nakłada obowiązek dokonywania oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów przez komisje powołane przez okręgowe rady łowieckie. Samym ORŁ daje zaś możliwość wprowadzenia innych form i cech osobników selekcyjnych, niż określono ramowo, w celu ochrony jakości lokalnych populacji. Dopuszczono również odstępstwa w ustalonych wskazaniach odnoszących się do kształtowania liczebności i struktury płci.
 
Z nowymi zasadami można zapoznać się tutaj.
 

error: Zawartość chroniona!