- Hide menu

Odstrzał sanitarny dzików!


Wojewoda Świętokrzyski rozporządzeniem nr 5/2018 z dnia 21 września 2018 r. zarządził odstrzał sanitarny dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego. Z treścią całego aktu można zapoznać się w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3326. Odstrzał sanitarny ma być wykonany do dnia 31 grudnia 2018 r.

Nowe regulacje dotyczą dwóch obwodów łowieckich dzierżawionych przez Hutnicze Koło Łowieckie „Dudek”, tj. nr 61 i 63. W każdym z nich ma być pozyskane po 3 sztuki.

Dzierżawcy obwodów są również zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.