- Hide menu

PETYCJA – TAK! Dla rodziny w łowisku


Zachęcamy do podpisania petycji „TAK! Dla rodziny w łowisku”. Wystarczy skorzystać z linka i na stronie wpisać swoje podstawowe dane.

Poniżej przedstawiamy argumenty jakich użyli inicjatorzy akcji:
– Chcemy urzeczywistnienia konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Art. 48 Konstytucji RP).
– Chcemy dać naszym dzieciom prawo do poznania wartości jakimi kierujemy się w życiu i jakie były przekazywane od pokoleń w naszych rodzinach.
– Chcemy, żeby prawo nie zabraniało swobodnego uczestnictwa dzieci w naszym życiu.
– Chcemy dać naszym dzieciom prawo do poznawania naszego świata ich oczami.
– Chcemy mieć prawo do kształtowania naszych dzieci na świadomych ludzi i obywateli.
– Chcemy mieć prawo do nauczania naszych dzieci co znaczy ochrona przyrody, gospodarowanie populacjami zwierząt, troska o ekosystem i wynikający z tego szacunek do życia.
– Chcemy dać naszym dzieciom możliwość poznawania w sposób empiryczny praw rządzących naturą.