- Hide menu

PILNY KOMUNIKAT! – AKTUALIZACJA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 658) myśliwi zostali objęci zakazem przemieszczania się. Oznacza to, że nie mogą podejmować czynności z zakresu gospodarki łowieckiej. Tym samym, od 10 do 19 kwietnia br., myśliwi nie będą mogli pełnić dyżurów przy ochronie upraw rolnych.


AKTUALIZACJA
W dniu 15 kwietnia 2020 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia zmieniające poprzednie Rozporządzenie z dnia 10 kwietnia. Zgodnie z nowym brzmieniem §5 pkt 1 zakaz przemieszczania nie dotyczy czynności związanych z realizacją zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

error: Zawartość chroniona!