- Hide menu

Pogotowie Postrzałkowe „Dolny Wiatr”

Zasady funkcjonowania Pogotowia Postrzałkowego „Dolny Wiatr”
Tarnobrzeskiego Okręgu PZŁ

Pogotowie Postrzałkowe „Dolny Wiatr” — zwane dalej pogotowiem, działa w obwodach łowieckich na terenie Tarnobrzeskiego Okręgu PZŁ. Powołane zostało do pomocy myśliwym, kołom łowieckim i ośrodkom hodowli zwierzyny w zakresie poszukiwania postrzałków, a w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba jej dostrzelenie. Każdy myśliwy powinien z troską podchodzić do realizacji zasad wykonywania polowań przestrzegać etyki łowieckiej także w zakresie obowiązku odnajdywania postrzałków.
1. Pogotowie postrzałkowe „pomaga”, a nie wyręcza strzelającego. Obowiązkiem myśliwego angażującego pogotowie jest udzielenie rzetelnej informacji na temat postrzałka, wskazanie miejsca, daty, godziny, zachowania zwierza po strzale (ewentualne sporządzenie listu zestrzałowego), oraz udział strzelca do końca w dochodzeniu postrzałka z członkiem pogotowia! (chyba że uzgodnili inaczej).
2. Członkowie pogotowia pracują społecznie — proszę to uszanować i z należytym szacunkiem traktować kolegę i psa. Naszym celem jest odnaleźć postrzałka.
3. Strzał łaski oddaje zawsze przewodnik psa, chyba że z myśliwym uzgodnił inaczej.
4. Podstawową zasadą jest poszukiwanie postrzałka w dzień, chyba że członek pogotowia wyraża wolę i zgodził się na to, by pracować w nocy.
5. Rola członka pogotowia postrzałkowego kończy się w momencie odnalezienia zwierzyny lub otrzymania informacji kończącej pracę przewodnika i psa (członek pogotowia nie ma obowiązku patroszyć, wyciągać zwierza z lasu itp.).
6. Przewodnik psa decyduje o pracy na ścieżce, liczbie osób towarzyszących w trakcie dochodzenia postrzałka.
7. W przypadku, gdy podczas poszukiwań zwierzyny pies pracujący został raniony – właściwą postawą etyczną jest zwrot kosztów szycia psa przez myśliwego, który postrzelił poszukiwaną zwierzynę lub przez koło łowieckie, jeżeli są takie uregulowania.
8. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie zestrzału i wszelkich śladów. Nie praktykuje się sytuacji, gdy zestrzał i tropy zostały zdeptane przez ludzi oraz psy, a gdy wszystkie ślady są zatarte dopiero dzwonimy po pogotowie.
9. Zasadą jest zwrot kosztów dojazdu dla członka pogotowia szukającego postrzałka z psem. Koszty pokrywane będą z Funduszu Celowego na który składają się Koła Łowieckie i OHZ z Okręgu Tarnobrzeskiego wypłacane w oparciu o zatwierdzony regulamin.
10. Odszukanie postrzałka i zaewidencjonowanie podniesionej zwierzyny to cel pracy członka pogotowia – nie interesuje nas trofeum, płeć, jakość odstrzału.

ZWROT KOSZTÓW ZA DOJAZD

CZŁONKOWIE TELEFONY PSY

error: Zawartość chroniona!