- Hide menu

Poszczepienny monitoring lisów

Poniżej prezentujemy prośbę Inspekcji Weterynaryjnej, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach przesłaną do myśliwych za pośrednictwem Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach.

Akcja jesienna szczepień lisów odbyła się w dniach 15-16 października 2021 r., natomiast akcja tzw. dodatkowa szczepień planowana jest na 18—23 listopada 2021 r.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt na obszarze na którym lisy wolno żyjące zostały objęte ochronnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie w celu kontroli wścieklizny bada się odpowiednią liczbę odstrzelonych lisów. W tym celu bada się 4 odstrzelone lisy na każde 100 km2 obszaru objętego szczepieniem.

Zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki wykorzystywanej do szczepienia lisów w 2021 r., odporność po pobraniu szczepionki pojawia się po 21 dniach i utrzymuje się 12 miesięcy. Mając powyższe na uwadze, aby zapewnić lisom spokój i odpowiedni czas na pobranie szczepionki, odstrzał lisów monitoringowych można zacząć nie wcześniej niż 3 tygodnie po ostatnim dniu dystrybucji szczepionki. Podsumowując: odstrzał lisów do celów monitoringowych musi się rozpocząć 7 listopada 2021r. oraz potrwa do 17 listopada 2021 r. Tusze lisów należy dostarczyć do właściwych ze względu na położenie dzierżawionych obwodów łowieckich Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

Kolejny okres, w którym możliwy będzie odstrzał lisów to okres 21 dni po zakończonej dodatkowej akcji szczepień. Termin badań monitoringowych zostanie podany w późniejszym czasie.

Z racji krótkiego czasu, jaki jest przeznaczony w tym roku na odstrzał wymaganej liczby lisów, prawdopodobnie nie będzie możliwości zrealizowania monitoringu w pełni, jednakże proszę o dołożenie wszelkich starań, aby liczba odstrzelonych lisów była jak najwyższa – zapewni to, przynajmniej w części, sprawdzenie poziomu przyjęcia szczepionki i uodpornienia lisów przeciwko wściekliźnie.