- Hide menu

Prawo łowieckie i co(ś) dalej?


Prezydent prawdopodobnie nie miał zastrzeżeń do przepisów nowelizujących Prawo łowieckie bo stosowne zmiany zyskały dzisiaj jego aprobatę. Wkrótce wejdą w życie wszystkie zmiany dość dokładnie opisywane w poprzednich wpisach tutaj i tutaj.

Obaw Prezydenta nie wzbudziły protesty zorganizowane przez myśliwych, petycje, zastrzeżenia parlamentarzystów koalicji rządzącej odnośnie konstytucyjności niektórych zapisów czy negatywne stanowiska międzynarodowych organizacji łowieckich takich jak Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody państw UE (FACE) i Międzynarodowa Rada Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC).

Wszystko wskazuje na to, że efekt prac polskiego parlamentu będzie sprzeczny nie tylko z Konstytucją RP ale także z konwencją berneńską, Europejską Konwencją Praw Człowieka czy postanowieniami Komitetu UNESCO odnośnie Listy Reprezentatywnej Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.

error: Zawartość chroniona!