- Hide menu

Szkolenie weterynaryjne – obrót dziczyzną

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu informuje, że w dniach 13-14 kwietnia 2019 roku (sobota-niedziela) w godzinach od 9.00 do 16.00 zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od myśliwych, którzy polują na zwierzynę łowną z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tychże zwierząt.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń myśliwych (jednolity tekst Dz. U. z 2012 nr 1092 z późn. zm.), każdy myśliwy jest zobligowany do udziału w w/w szkoleniu, zaś ważność odbytego szkolenia trwa 10 lat.

Zgłoszeń imiennych należy dokonać do dnia 10 kwietnia 2019 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl.

Informacja o miejscu szkolenia jest uzależniona od liczby osób zgłoszonych i zostanie przekazana zainteresowanym w dniu 11 kwietnia 2019 r. Koszt szkolenia wynosi 120 zł. Wpłaty należy dokonać poprzez przelew kwoty na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu: PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg 38 1240 2744 1111 0000 3990 9866 lub w przypadku oddelegowania myśliwych przez koła łowieckie — na podstawie faktury wystawionej przez Zarząd Okręgowy.

W zakres szkolenia wejdą m.in. wykłady:

– Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz behawioryzmu zwierząt łownych, w tym nietypowych zachowań związanych z chorobami zwierząt.
– Podstawowe wiadomości dot. skażeń środowiska w Polsce.
– Podstawowe wiadomości dot. epizootiologii zwierząt łownych.
– Występowanie chorób zakaźnych zwierząt w Polsce.
– Przepisy dot. bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz wymagań jakie powinny być spełnione przez mięso zwierząt łownych wprowadzane na rynek.
– Występowanie chorób odzwierzęcych w Polsce.
– Pasożyty wspólne dla ludzi i zwierząt w polskiej strefie klimatycznej.
– Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów.
– Najczęściej występujące zmiany anatomopatologiczne u odstrzelonych zwierząt łownych.

error: Zawartość chroniona!