- Hide menu

Uwaga na zwierzęta na drogach!


Ryzyko spotkania dzikich zwierząt na drogach występuje cały rok, ale nie zawsze jest równie wysokie. Prowadzone obecnie prace polowe zakłócają dobowy cykl zachowań zwierząt i ich normalne trasy wędrówek. Może to skutkować nieoczekiwanymi wtargnięciami zwierząt na drogi, nawet pod nadjeżdżające pojazdy.

Nadal też trwa ruja saren, a opanowane miłosnym amokiem zwierzęta zachowują się nieostrożnie i beztrosko.

Do większości kolizji ze zwierzętami dochodzi między 4 a 7 rano i między 17 a 23. Większość wypadków zachodzi na drogach przebiegających przez las. Nie jest to jednak reguła. Sarny często wpadają na drogi z łąk i pól, a dziki nierzadko można spotkać na przedmieściach.

Obszary, gdzie ryzyko spotkania dzikich zwierząt na drodze jest duże, oznaczone są znakami A-18b „Dzikie zwierzęta”. Nie oznacza to jednak, że na pozostałych odcinkach dróg to zagrożenie nie występuje. Na obszarach tych należy zachować szczególną ostrożność i oprócz drogi obserwować również pobocze.

Dlatego przypominamy o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po drogach, nawet w obszarach gęsto zabudowanych.

error: Zawartość chroniona!