- Hide menu

Wysokość składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na 2018

Przypominamy, że uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych za rok 2018 ustalona została w wysokości:

a) składka normalna 357 zł, w tym składka na PZŁ 320 zł i ubezpieczenie 37 zł,
b) składka ulgowa 197 zł, w tym składka na PZŁ 160 zł i ubezpieczenie 37 zł.

Prosimy o jej dokonanie do dnia 30.11.2017 r.

Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2017 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2017 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 37 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką. Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.