- Hide menu

Wysokość składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2022

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5 listopada 2021 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych na rok 2022 ustalona została w wysokości:

a) składka normalna 393 zł, w tym ubezpieczenie 43 zł,
b) składka ulgowa 218 zł, w tym ubezpieczenie 43 zł (przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia).
c) składka ulgowa „senior” 130,50 zł, w tym ubezpieczenie 43 zł (przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia).

Prosimy o jej dokonanie do dnia 30.11.2021 r. na konto Koła

Składkę ulgową płacą członkowie Zrzeszenia, którzy do 31.12.2021 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.20210 nie ukończy 25 roku życia.

Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej jest uiszczana wraz ze składką. Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

Dane do wpłat:
Hutnicze Koło Łowieckie „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Zygmuntówka 168, 27400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nr rachunku 10 1020 2674 0000 2002 0035 5149

error: Zawartość chroniona!