- Hide menu

„Zanocuj w lesie” w obwodzie nr 81

Od 1 maja br. Lasy Państwowe rozszerzyły program „Zanocuj w lesie” na teren całego kraju. W jego ramach będzie możliwe nocne biwakowanie na wyznaczonych terenach administrowanych przez Lasy Państwowe. Obszary takie zostały również wyznaczone na terenie jednego z naszych obwodów – nr 81.

Myśliwi wykonujący polowanie w okolicach Lasów Państwowych powinni mieć świadomość ryzyka spotkania z turystami o każdej porze dnia i nocy. Obszary wyznaczone do biwakowania pokrywają się z granicami lasów i przylegają bezpośrednio do pól i łąk. Są ponadto na tyle duże, że trudno zakładać, gdzie oraz o jakiej porze znajdą się obozowicze. Myśliwi powinni więc być wyczuleni na zachowanie wszelkich reguł bezpieczeństwa podczas polowania w pobliżu takich miejsc, a także uwzględniać ich lokalizację przy planowaniu zadań gospodarczych, w tym choćby organizacji zbiorówek.

Tylko w obrębie części tych obszarów jest możliwe stosowanie kuchenek gazowych. Na pozostałych wolno rozpalać ogniska, jednak wyłącznie w konkretnych miejscach wyznaczonych do tego celu przez nadleśniczego. Na biwakowiczach spoczywa ponadto obowiązek zorientowania się w sprawie stałych lub okresowych zakazów wstępu do lasu, w tym obejmujących ostoje zwierzyny czy związanych z pracami gospodarczymi. Swojej obecności nie muszą zgłaszać, jeśli planują pobyt w lesie do dwóch nocy i w liczbie nieprzekraczającej dziewięciu osób.

W przygotowanym przez Lasy Państwowe regulaminie korzystania z miejsc wyznaczonych do nocowania na dziko uświadomiono tylko, że miłośnicy spania pod gwiazdami nie są jedynymi użytkownikami lasu, bo przebywają w nim również m.in. myśliwi. Zasugerowano więc, aby osoby odwiedzające las nosiły jaskrawe ubrania, a po zmierzchu sygnalizowały swoją obecność zapalonym, widocznym z daleka światłem (np. lampką kempingową przymocowaną do hamaka lub namiotu). Ale są to tylko zalecenia a nie bezwzględny nakaz.

Zasięg obszaru prezentujemy na grafice poniżej.

error: Zawartość chroniona!