- Hide menu

Zawiadomienie – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.10.2018 r.

Ostrowiec Św., 18.09.2018 r.

Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 06.10.2018 r. o godz. 10.00 w świetlicy w Jędrzejowicach odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego 28.04.2018 r.

4. Szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią na polowaniach zbiorowych i indywidualnych.

5. Przedstawienie harmonogramu polowań na bażanty.

6. Przedstawienie harmonogramu polowań zbiorowych w tym organizacja Polowania Hubertowskiego i Polowania Wigilijnego.

7. Informacja dotycząca organizacji II Hubertusa Ostrowieckiego w dniu 27.10.2018 r.

8. Informacja dotycząca organizacji uroczystości jubileuszu 70-lecia HKŁ DUDEK oraz podjęcie uchwały zabezpieczającej Koło przed stratą finansową z tytułu nieobecności na uroczystości po wcześniejszym potwierdzeniu udziału.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

Dostęp do Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia do wglądu na stronie internetowej Koła po zalogowaniu się.

error: Zawartość chroniona!