- Hide menu

ZAWIADOMIENIE – NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 8.10.2022 R.

Ostrowiec Św., 14.09.2022 r.

Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 08.10.2022 r. o godz. 10.00 w Strażnicy OSP w Jędrzejowicach (obok świetlicy) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego 21.05.2022 r.

4. Szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią na polowaniach zbiorowych i indywidualnych.

5. Przedstawienie harmonogramu polowań na bażanty.

6. Przedstawienie harmonogramu polowań zbiorowych w tym organizacja Polowania Hubertowskiego i Polowania Wigilijnego.

7. Szkolenie z zakresu ASF.

8. Podjęcie uchwały w sprawie założenia lokaty terminowej na wolne środki.

9. Sprawy różne.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia do wglądu na stronie Koła.

Zapraszamy w mundurach organizacyjnych. Sugerujemy założenie maseczki.

Z treścią zawiadomienia można zapoznać się tutaj.

error: Zawartość chroniona!