- Hide menu

Zawiadomienie – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Ostrowiec Św. 08.09.2017 r.

Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30.09.2017 r. o godz. 10.00 w świetlicy w Jędrzejowicach odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego 22.04.2017 r.
4. Szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią na polowaniach zbiorowych i indywidualnych.
5. Przedstawienie harmonogramu polowań na bażanty.
6. Przedstawienie harmonogramu polowań zbiorowych w tym organizacja Polowania Hubertowskiego i Polowania Wigilijnego.
7. Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 70–lecia Koła.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia do wglądu w internecie na stronie Koła.