- Hide menu

ZAWIADOMIENIE – WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 09.10.2021 R.

Ostrowiec Św., 10.09.2021 r.

Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 09.10.2021 r. o godz. 10.00 w świetlicy w Jędrzejowicach odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego 12.06.2021 r.
4. Szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią na polowaniach zbiorowych i indywidualnych.
5. Przedstawienie harmonogramu polowań na bażanty.
6. Przedstawienie harmonogramu polowań zbiorowych w tym organizacja Polowania Hubertowskiego i Polowania Wigilijnego.
7. Szkolenie z zakresu ASF.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia do wglądu w internecie na stronie Koła.

Zapraszamy w mundurach organizacyjnych. Prosimy o wzięcie maseczki.