- Hide menu

Zmiana terminów polowań na ptactwo


W dniu 23 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1244). Przesuwa ono termin rozpoczęcia okresu polowań na krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice oraz łyski na 1 września, a jego zakończenia – na 31 grudnia.

Powyższe okresy są pewnego rodzaju kompromisem, gdyż niektóre organizacje przyrodnicze postulowały, aby początek sezonu polowań na ptactwo rozpoczynał się 15 września i kończył jak dotychczas 21 grudnia. Jednocześnie domagały się także zmiany i ujednolicenia okresu polowań na gęsi – miałby on trwać w całym kraju od 16 września do 15 stycznia.

Klub Przyrodników postulował, aby cyraneczkę, czernicę, głowienkę i łyskę objąć całorocznym okresem ochronnym a w przypadku krzyżówki okres polowań ustanowić od 20 września do 21 grudnia.

PZŁ przychylił się do propozycji opóźnienia rozpoczęcia sezonu, ale postulował jego jednoczesne wydłużenie do 15 stycznia.

Ostatecznie Ministerstwo odrzuciło powyższe uwagi. Stwierdziło, że określone w projekcie rozporządzenia terminy rozpoczęcia i zakończenia sezonu polowań na wymienione gatunki są optymalne dla ich ochrony. W przypadku gęsi zaś nie ma podstaw do stwierdzenia, że obowiązujące terminy kolidują z ich okresem lęgowym.

error: Zawartość chroniona!