- Hide menu

Zmiany w przepisach łowieckich, sierpień 2017 r.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. weszły w życie: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1484), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2017 r., poz. 1485), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1486) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1487).

Na mocy pierwszego z cytowanych rozporządzeń lista zwierząt łownych poszerzyła się o jeden gatunek – szakala złocistego (Canis aureus) z okresem polowań trwającym od 1 sierpnia do końca lutego. Jednak podobnie jak w przypadku lisów, borsuków, tchórzy i kun będzie w jego przypadku również obowiązywał wyjątek pozbawienia okresu ochronnego na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew albo prowadzono, w ostatnich dwóch latach kalendarzowych przed dniem zatwierdzenia RPŁ, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy. Odstrzał tego gatunku został zawieszony do końca lutego 2019 r.

Drugie z opublikowanych rozporządzeń daje podstawy do używania nokto- i termowizji podczas polowań. Możliwość używania takich urządzeń jest jednak zastrzeżone wyłącznie do wykonywania polowania w nocy na czarnego zwierza oraz zawężone do obszarów objętych ograniczeniami określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Załącznik ten zawiera aktualizowany, szczegółowy wykaz granic jednostek samorządu terytorialnego objętych środkami kontroli w zakresie zdrowia zwierząt. Aktualną (na dzień 07.08.2017 r.) mapę obszarów objętych ograniczeniami prezentujemy poniżej a wersja aktualizowana na bieżąco jest dostępna na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Używanie nokto- i termowizyjnych urządzeń optycznych w odniesieniu do polowań na inne gatunki lub poza wyznaczonymi obszarami nadal będzie nielegalne.

Nowością jest również wprowadzenie możliwości równoczesnego wykonywanie polowania indywidualnego i zbiorowego w tym samym obwodzie łowieckim. Uzależnione to będzie jednak od pisemnej zgody dzierżawcy lub zarządcy oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania.

Na podstawie trzeciego z rozporządzeń, od sezonu łowieckiego 2018/2019, zmienią się zasady planowania w odniesieniu do dzików oraz samców zwierzyny płowej. Przepisy te umożliwią wejście w życie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych wprowadzonych uchwałą nr 14/2015 NRŁ z 15 grudnia 2015 r.
W odniesieniu do dzików będzie można zaplanować minimalną liczbę sztuk do pozyskania, bez określania górnej granicy.

Ostatnie z zaprezentowanych rozporządzeń wprowadza zmiany w okresach polowań na jelenie szlachetne i daniele, które będą kształtowały się następująco:
– jeleń szlachetny: łanie – od 1 września do 15 stycznia, cielęta – od 1 września do końca lutego (rozpoczęcie sezonu nastąpi o miesiąc wcześniej niż do tej pory);
– daniel: byki – od 1 września do końca lutego, łanie – od 1 września do 15 stycznia, cielęta – od 1 września do końca lutego (u byków sezon ulega wydłużeniu o dwa miesiące, u łań i cieląt zaczyna się miesiąc wcześniej).

Z uwagi na rozprzestrzenianie się ASF-u wprowadzona została możliwość całorocznego polowania na dziki bez względu na płeć.

error: Zawartość chroniona!