- Hide menu

Żółta strefa ASF objęła w całości wszystkie nasze obwody!

Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2020/291 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6246) określono zasięg obszarów objętych restrykcjami na terenie Polski, tj.:
– obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),
– obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),
– obszar ochronny (kolor żółty na mapie).
Cała powierzchnia naszych obwodów objęta została zasięgiem obszaru ochronnego (żółta strefa). Aktualny zasięg stref jest zaznaczony na mapce powyżej.

W miarę potrzeb informacje w tym zakresie będą publikowane na stronie a wszelkie niezbędne informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z ASF w Polsce znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.