- Hide menu

Apel Łowczego Okręgowego w sprawie eksponatów dla Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku 

Zakończyła się budowa Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej przy Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, z którym ZO PZŁ w Kielcach i myśliwi świętokrzyscy współpracują od wielu lat. Oznacza to, iż nadszedł czas na wsparcie Szkoły po reaktywowaniu Szkolnego Koła Łowieckiego i planowane otwarcie w w/w Centrum Sali Edukacji Łowieckiej. Sali, która ma ambicje być w pełnym znaczeniu salą typowo łowiecką pokazującą historię i teraźniejszość we wszystkim co związane jest z myślistwem, prowadzeniem gospodarki łowieckiej oraz Polskim Związkiem Łowieckim.

Proszę zatem uprzejmie wszystkie Koła Łowieckie i zrzeszonych w nich myśliwych zgodnie z prośbą Dyrektora ZSL w Zagnańsku Pana Jacka Wolskiego oraz moją własną Łowczego Okręgowego ZO PZŁ w Kielcach o przekazanie w miarę posiadanych możliwości i zasobów wszelkich eksponatów, które wyposażą wspomnianą wcześniej Salę Łowiecką. Chodzi o eksponaty zarówno stare- historyczne jak i o teraźniejsze: m.in. trofea łowieckie czyli poroża zwierzyny płowej, oręża dzików czy ślimy muflona; spreparowane całe okazy np. zwierzyny drobnej, wszelkie akcesoria łowieckie jak np. stare pasy na amunicję, futerały do broni, torby myśliwskie, stołeczki, troki itp. Może to być także literatura łowiecka , podręczniki , czy wszelkie inne eksponaty związane z kulturą czy sztuką łowiecką (malarstwo, rzeźbiarstwo, muzyka łowiecka itp.) a także wszystko inne związane z łowiectwem, nie ujęte w tej prośbie co Waszym zdaniem mogłoby wzbogacić kolekcję i wyposażenie przedmiotowego Centrum i Sali Łowieckiej.

Liczę na jak zawsze niezawodny odzew i bogaty zbiór od świętokrzyskich myśliwych, który w roku jubileuszu 100 -lecia PZŁ będzie jednym z najpiękniejszych akcentów naszych obchodów.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Jeśli każde Koło postara się (a wiem, że potrafi) o przekazanie na powyższy cel tylko jednego eksponatu, choćby jednego trofeum, to uzbiera się liczba, której ani Ja ani Wy nie będziemy się wstydzić a przecież mam nadzieję i prawie pewność, iż będzie o wiele lepiej.

Na wszystko co zechcecie przekazać oczekujemy w Biurze ZO PZŁ w Kielcach w terminie do końca lipca bieżącego 2023 roku z prośbą o zaopatrzenie każdego przekazywanego eksponatu w krótką metryczkę identyfikującą Ofiarodawcę, niezbędną do umieszczenia tej informacji w zbiorczym zestawieniu i następnie stosownym Informatorze Centrum Edukacji.

Licząc na Wasze poważne i konkretne zaangażowanie w realizację tego tak ważnego dla naszego właśnie Okręgu przedsięwzięcia pozostaję z wakacyjnymi pozdrowieniami i myśliwskim

Darz Bór!

Jarosław Mikołajczyk

Łowczy Okręgowy ZO PZŁ w Kielcach

error: Zawartość chroniona!