- Hide menu

Aktualne przepisy prawne

Poniżej prezentujemy wykaz niezbędnych aktów prawnych wraz z ich publikatorami i linkami do treści.

Lista będzie okresowo aktualizowana, jednak w przypadku wątpliwości dot. treści aktu prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki na stronie sejmowej lub kontakt z administratorem strony.

 

Statut Polskiego Związku Łowieckiego
Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą XXIII KZD PZŁ z dnia 12 września 2015 r.

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału
Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15.12.2015 r.

Prawo łowieckie
ustawa z dnia 13 października 1995 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 1683

zmiana ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
ustawa z dnia 22 marca 2018 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 651

Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 148

Broń i amunicja
ustawa z dnia 21 maja 1999 r., Dz.U. z 2012 r., poz. 576

Zasady bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 160

Przechowywanie, noszenie oraz ewidencjonowanie broni i amunicji
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 1224

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r., Dz.U. z 2010 r., nr 45, poz. 272

Uprawnienia do wykonywania polowania
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r., Dz.U. z 2010 r., nr 3, poz. 19

Sposób wyceny oraz ewidencja trofeów łowieckich
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. Dz.U. z 2005 r., nr 96, poz. 820

Warunki i tryb wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 69, poz. 621

Szczegółowe warunki wykonywania polowania i znakowania tusz
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 61, poz. 548

Określenie okresów polowań na zwierzęta łowne
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 48, poz. 459

Ustalenie listy gatunków zwierząt łownych
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 45, poz. 433

Warunki i sposób hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r., Dz.U. z 2010 r., nr 135, poz. 909

Stosowanie pułapek żywołownych
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r., Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1321

Roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r., Dz.U. z 2007 r., nr 221, poz. 1646

Posiadanie, używanie, ewidencjonowanie i przechowywanie w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 116, poz. 984

Zwierzyna bezprawnie pozyskana
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 116, poz. 981

Szczegółowe wymogi kwalifikacji zawodowych, wzory legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowe kwalifikacje zawodowe, wzory oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 115, poz. 966

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 32, poz. 283

Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 32, poz. 282

Ewidencja skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 27, poz. 231

Egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 27, poz. 230

Szczegółowe zasady przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r., Dz.U. z 2002 r., nr 219, poz. 1842

Zasady kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowe zasady ustalania czynszu dzierżawnego oraz udział dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r., Dz.U. z 2002 r., nr 210, poz. 1791

Współdziałanie Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim
rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 73, poz. 460

Określenie dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego
uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., Dz.U.Święt. z 2015 r., poz. 1467

Podział województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie
uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2007 r., Dz.U.Święt. z 2007 r., nr 173, poz. 2473

error: Zawartość chroniona!