- Hide menu

Strażnicy łowieccy

Ochrona łowisk przed kłusownictwem oraz realizacja zadań hodowlanych były podstawowym zadaniem strażników łowieckich w okresie 60 lat istnienia naszego Koła. Zasady powoływania strażników łowieckich zależały zarówno od uwarunkowań prawnych w danym okresie, jak również od potrzeb w łowiskach tzn. od strażników myśliwych nie pobierających żadnego wynagrodzenia (strażnicy społeczni) do strażników myśliwych zatrudnionych na ¼ etatu.


Strażnicy łowieccy HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Św.

Stanisław Dudek (senior) 1954 r. – 1978 r.
Wacław Karczewski 1954 r. – 1976 r.
Stanisław Pajur 1954 r. – 1976 r.
Zygmunt Piotrowski 1954 r. – brak danych
Bolesław Stojek 1954 r. – brak danych
Władysław Wolniakowski 1954 r. – brak danych
Leon Zybała 1954 r. – brak danych
Wiktor Kryza 1976 r. – 1978 r.
Stanisław Kosno 1976 r. – 1978 r.
Janusz Firmanty 1978 r. – 1979 r.
Maciej Barański 1978 r. – 1984 r.
Leonard Karcz 1978 r. – 1984 r.
Stanisław Wolniakowski 1979 r. – 1992 r.
Witold Kosno 1984 r. – 1985 r.
Krzysztof Kiljański 1984 r. – 1994 r.
Józef Kuc 1978 r. – 1984 r.
Jarosław Słowiński 1987 r. – 1994 r.
Wiesław Rysiak 1992 r. – nadal
Kazimierz Wójtowicz 1994 r. – 1996 r.
Jarosław Słowiński 1996 r. – 2005 r.
Józef Rychta 1996 r. – nadal
Jerzy Kosno 2000 r. – 2016 r.
Witold Sienniak 2005 r. – nadal
Andrzej Łada 2016 r. – nadal

 

W latach 90-tych w związku z przejęciem przez koło obowiązku pokrywania z własnych środków finansowych całości odszkodowań łowieckich, zaszła konieczność rezygnacji z zatrudnienia strażników płatnych na rzecz pełnienia tych funkcji społecznie przez myśliwych.

Zadania strażników łowieckich reguluje Ustawa z 1995 roku – Prawo Łowieckie, w której określone są ich zadania oraz następująca struktura organizacyjna:

– Państwowa Straż Łowiecka podległa Wojewodzie

– strażnicy zatrudnieni przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
Do podstawowych zadań strażników łowieckich należy:

– ochrona zwierzyny

– zwalczanie kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego

– zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa.

 

error: Zawartość chroniona!