- Hide menu

Zarząd Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Św.

Eugeniusz Dreger – Prezes

Stanisław Dudek – Łowczy

Grzegorz Domagalski – Skarbnik

Waldemar Chwistek – Sekretarz