- Hide menu

Komunikat dotyczący pracy Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Starachowicach w 2021 r.

Strzelnica Myśliwska PZŁ w Starachowicach będzie czynna od 20.04 do 31.10.2021 r. w następujących terminach:
• we wtorki i czwartki w godz. od 14.00 do 18.00
• w soboty i niedziele w godz. od 10.00 do 16.00,
z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy.

Strzelnica niedostępna będzie dla myśliwych w dniach zawodów strzeleckich oraz w dniach bezpośrednio poprzedzające te zawody.

Treningi strzeleckie kół łowieckich odbywają się w terminach uzgodnionych z kierownikiem strzelnicy.

Za przestrzeganie wszelkich obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, stosowanie się do aktualnych zaleceń oraz używania sprzętu ochrony osobistej przez przebywających na terenie strzelnicy odpowiada:
– w przypadku osób indywidualnych – zainteresowana osoba,
– w przypadku grup – organizator (dla kół łowieckich – członek zarządu koła), natomiast kierownik strzelnicy egzekwuje ich realizację.

Zapraszamy kolegów myśliwych do licznego uczestnictwa w zawodach, treningach strzeleckich i stałe podwyższanie swoich umiejętności w zakresie strzelectwa myśliwskiego.”

W zakresie odpłatności za korzystanie ze strzelnicy PZŁ w Starachowicach ZO PZŁ w Kielcach podjął uchwałę nr 32/2021 zwaną dalej Cennikiem.

error: Zawartość chroniona!