- Hide menu

STATUT PZŁ – konsultacje

Uchwałą XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku uchwalono Statut Polskiego Związku Łowieckiego. Statut został zatwierdzony przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Podpisanie uchwalonego statutu Polskiego Związku Łowieckiego przez ministra środowiska zatwierdza pierwszy etap reformy polskiego łowiectwa.

Zmiany w statucie PZŁ wynikały z konieczności dostosowania tego aktu do ustawy Prawo łowieckie, znowelizowanej w zeszłym roku. Statut reguluje wewnątrzorganizacyjne kwestie funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego, jego organów oraz członków – kół łowieckich i myśliwych.

Biorąc jednak pod uwagę kontrowersje narosłe wokół nowego statutu, związane zarówno z trybem jego uchwalenia jak i zapisami, na wniosek władz PZŁ przystępujemy do konsultacji społecznych uchwalonych uregulowań.

Prosimy wszystkich myśliwych naszego Koła o zapoznanie się z projektem statutu dostępnym w linkach tutaj i tutaj oraz zgłaszania swoich uwag e-mailem na adres administratora strony: admin (at) dudek.ostrowiec.pl w możliwie jak najkrótszym czasie.

error: Zawartość chroniona!