- Hide menu

Wysokość składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na 2020

Przypominamy, że składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych na rok 2020 ustalona została w wysokości:

a) składka normalna 363 zł, w tym ubezpieczenie 43 zł,
b) składka ulgowa 203 zł, w tym ubezpieczenie 43 zł,
c) składka ulgowa „senior” 123 zł, w tym ubezpieczenie 43 zł.

Prosimy o jej dokonanie do dnia 30.11.2019 r. na konto Koła

Składkę ulgową płacą członkowie Zrzeszenia, którzy do 31.12.2019 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2019 nie ukończy 25 roku życia.

Składka ulgową „senior” w wysokości 25 % składki normalnej przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej jest uiszczana wraz ze składką. Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

error: Zawartość chroniona!