- Hide menu

Zakaz ołowiu w strzelectwie

Unia Europejska chce całkowicie zabronić wykorzystywania ołowiu w strzelectwie sportowym i myśliwskim.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z ECHA przedstawiły projekt zmian przepisów dotyczących ograniczenia użycia ołowianej amunicji myśliwskiej na terenach podmokłych. Argumentowano to wynikami badań, które według agencji ukazywały cierpienie ptactwa wodnego spowodowane zatruciem ołowiem wstrzeliwanym przez myśliwych do środowiska, oraz wpływem spożycia ołowiu przez ludzi w pozyskanej z odstrzału dziczyźnie. ECHA nigdy nie opublikowała miarodajnych wyników badań oraz nie uargumentowała w sposób logiczny przyczyn ograniczeń pierwszego etapu.

Kolejne regulacje mają sięgać jeszcze dalej i oznaczać koniec łowiectwa i strzelectwa w obecnej formie, gdyż planowane zmiany będą wpływać na te dziedziny w sposób bezpośredni lub pośredni bardzo mocno.

Więcej na ten temat tutaj. Zachęcamy do udziału w konsultacjach i wypełnieniu stosownych formularzy, które zostały zalinkowane na powyższej stronie.

error: Zawartość chroniona!