- Hide menu

ZAWIADOMIENIE – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.10.2019 r.

Ostrowiec Św., 16.09.2019 r.

Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12.10.2019 r. o godz. 10.00 w świetlicy środowiskowej w Mychowie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego 27.04.2019 r.

4. Szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią na polowaniach zbiorowych i indywidualnych.

5. Przedstawienie harmonogramu polowań na bażanty.

6. Przedstawienie harmonogramu polowań zbiorowych w tym organizacja Polowania Hubertowskiego i Polowania Wigilijnego.

7. Informacja w sprawie żółtej strefy ASF.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odznaczeń.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia do wglądu w internecie na stronie Koła.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie w strojach organizacyjnych.

error: Zawartość chroniona!